Lösemili Çocuklar Haftası

Lösemi halk arasında kan kanseri olarak bilinen hastalıktır. Çocuklar arasında en çok görülen kanser türü Lösemidir. Löseminin görülme sıklığı her 100.000 doğumda yaklaşık olarak 5 lösemili çocuk kadardır. En çok 2-5 yaşlarında görülen Lösemi hastalığı çocukluk çağında görülen kanserler arasında tedavi şansı en yüksek olanlardan biridir. Lösemili Çocuklar Haftası tüm dünya Lösemi hastalığının çocuklarda görülmesi, önlenmesi, tedavisi ve bu hastalık hakkında farkındalık yaratılması için çeşitli etkinlikler düzenlenerek gerçekleştirilmektedir. Lösemili çocuklar ve ailelerin problemleri, lösemili çocukların bakımı ve gündelik yaşamları, lösemili çocuklara destek olma, lösemili çocukların ailelerin dayanışması, lösemili çocukların hastalıkları hakkında bilinçlendirilmesi gibi bir çok konuda Lösemili Çocuklar Haftasında etkinlikler yapılmaktadır.

yasam, saglik, losemi, cocuk

Lösemili Çocuklar Ve Ailelerin Sorunları

 • Hastalığın tedavisi için gerekli maddi koşulların olmaması.
 • Hastalığı geçiren çocuğa gerekli koşulların sağlanamaması.
 • Lösemili çocukların eğitimden uzak kalması.
 • Lösemili çocukların arkadaşları tarafından dışlanması.
 • Toplumun bu hastalık hakkında yanlış bilgilere sahip olması.
 • Lösemili çocukların iyileşme şansının olmadığının düşünülmesi.
 • Maske taktıkları için hastalığın bulaşıcı olduğunun düşünülmesi.
 • Sosyal etkinliklere istedikleri gibi katılamaması.
 • Çocukların sevdiği yiyecekleri yiyememesi.
 • Hastalığın tedavisi için gerekli kan desteğini bulamamak.
 • Çocuklarına bakmak zorunda olan ailelerin iş sorunları.

Lösemili çocukların iyileşebilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle son yıllarda gelişen tıp sayesinde bu süreçler çok daha kolay ve etkili gerçekleşmektedir. Bu nedenle toplum Lösemili çocuklar konusunda bilinçlendirilmeli ve bu çocuklar hayata kazandırılmalıdır.

Lösemili Çocuklar ve Toplum

Lösemili çocuklar toplum içersinde yaşamaya çalışırken çok çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Lösemili çocuklar maske takmak zorundalardır, tedavi nedeni ile saçlarını kestirmiş olabilirler, sürekli hastaneye gitmek, ilaç kullanmak ve başka işlemlere girmek zorundadırlar. Bu nedenle lösemili çocukların çok daha fazla sevgi ve özene ihtiyacı vardır.  Lösemili çocuklar haftası etkinlikleri toplumu bilinçlendirmek ve lösemili çocuklara destek olmak açısından oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan her bireyin Lösemili çocuklara karşı bilinçli olması ve kendi çocuklarını lösemili çocuklara karşı duyarlı ve özenli olarak yetiştirmeleri çok önemlidir.