Çocuk Hakları Günü

Çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip oldukları yaşama, barınma, sağlık, eğitim, fiziksel sömürü, cinsel sömürü ve psikolojik sömürüye karşı korunma haklarının evrensel anlamdaki tanımıdır. 20 Kasım Çocuk hakları günü,  tüm dünyada çocuğa karşı şiddet ve sömürünün önlenmesi için evrensel olarak kabul edilmiş uluslar arası mevzuatlar doğrultusunda toplumların bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması için çeşitli etkinlikler yapılan önemli bir gündür. Uluslar arası Af Örgütü verilerine göre az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şiddet, cinsel şiddet, emek sömürüsü, pornografi, yasa dışılık gibi etkenlerle çocuk hakları ihlalleri korkunç boyutlarda olmaktadır. Çocuk haklarının bilinmesi ve çocuklar ile ilgili her bireyin sorumluluk alması ülkemiz gibi bu sorunun çok ağır boyutlara ulaştığı ülkelerde çok daha fazla önem arz etmektedir.

yasam-cocuk-haklari-gunu

Çocuk Hakları Nelerdir?

Evrensel hukuk yasaları dahilinde her çocuk bebeklikten ergenlik dönemine kadar çocuk hakları maddelerinde yer alan tüm haklara sahiptir. Çocuğa karşı şiddet insanlık suçudur. Tüm çocuklar evrensel olarak çocuk haklarına doğuştan sahiptir. Çocuk hakları maddeleri;

 • Çocuklar doğdukları andan itibaren vatandaşlık hakkına sahip olurlar.
 • Çocuklara karşı yapılan her türlü şiddet, sömürü, cinsel istismar, psikolojik şiddet, işkence, sözlü saldırı, insanlık suçudur.
 • Çocukların doğuştan sağlıklı yaşama, eğitim alma, insani koşullarda barınma, şiddetten korunma hakları vardır.
 • Doğuştan sakat veya engelli doğan çocukların bakımı ve sağlık yardımı devlet tarafından yapılmalıdır.
 • Tüm çocuklar din, dil, ırk, yaşadığı çevre ayrımı gözetmeksizin eşit haklara sahiptir.
 • Anne baba sevgisi ve yoksulluk çekmeden yaşama hakkı tüm çocukların hakkıdır.
 • Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakları vardır.
 • Çocukların oyun oynama, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarında etkinliklere katılma hakları bulunmaktadır.
 • Savaş durumunda çocuklar sığınma ve korunma haklarına herkesten önce sahiptirler.
 • Çocuklar düşüncelerini açık şekilde belirtebilir ve değerlendirebilirler.
 • Çocuklara karşı şiddet ve sömürü olduğunda çocukların korunma hakkı vardır.
 • Çocuklar için özel hukuk kuralları bulunmaktadır her çocuk saygı, sevgi ve gerektiğinde korunmayı hak eder.