ASTROLOJİ

Astroloji-nedir   

Astroloji Nedir?

Astroloji, Mezopotamya uygarlığında başlayıp, Yunan uygarlığında geliştirilip günümüze kadar gelen gezegen ve yıldızların insanların üzerindeki etkisini belirleyen bir bilim dalıdır. Astroloji bilim dalı olarak diğer bilim dallarını da yıllarca etkilemiştir. Günümüzde bu etki gittikçe azalmaktadır. Astroloji gücünü yüzyıllar boyunca süren gözlemlerden alır. Çeşitli semboller ile anlatılan astroloji, gezegenleri hareketleri göz önüne alınarak, belirlenen tarihler arasında doğan insanların hayatlarındaki değişimleri ön gören bir bilim dalı olarak da bilinir. Astroloji  hayatın sosyal, ekonomik, politik, duygusal ve diğer önemli alanları incelememizi ve bu konularda tahminler yürütülmesini sağlar. Astroloji yüzyıllarca süren bilgi ve gözlemlerin etkisiyle insanlara tahminler bulunuldu. Günümüzde modern astrologlar çağa ayak uydurarak geliştirdikleri gözlemler ile bu tahminleri devam ettiriyor.

Burçlar-nedir-nelerdir

Burçlar Nedir?

Burçlar insanların fıtratını ve hayat anatomisini anlatmaktadır. Astroloji ile bağlantılı olan burçlar, gökyüzünde bulunan takım yıldızları ile eşleştirilirler. Sembollerle belli edilir. İnsanların anne karnından çıktıkları ilk andan itibaren bir burca sahip olurlar. Astrologlar takım yıldızlarını ve gök cisimlerini inceleyerek, burçlar üzerinden insanlara tahminlerde bulunurlar. Astrolojide burçlar üç gruba ayrılmıştır. Bunlar; ateş, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Böylelikle kişinin hangi gruba ait olduğu bilinirse, kişilikleri hakkında çıkarım yapmak daha anlaşılabildiği varsayılır. Burçların gruplara dağılımı şu şekildedir.

Ateş burçları     : Koç, Aslan ve Yay’dır.

Toprak burçları : Boğa, Başak ve Oğlak’tır.

Hava burçları    : İkizler, Terazi ve Kova’dır.

Su burçları        : Yengeç, Akrep ve Balık’tır.

Zodyak’ a göre burç sıralaması : Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık

Burçlar-nasıl-ortaya-çıktı

Burçlar Nasıl Ortaya Çıktı?

Bilinene göre astroloji M.Ö. 3000′ lerde Mezopotamya’ da ortaya çıktı. İlk astrologlar Sümerli rahipler. Politeis bir inanca sahip olan Sümerlerde bazı tanrı ve tanrıçalara inanılıyordu. M.Ö. 3000 yılında Lagaş kentinin tanrısı Ningirsu bütün tanrı ve tanrıçaların şampiyonu seçilerek Orion takım yıldızıyla özdeşleştiriliyor. Bu dönemden sonra tüm tanrı ve tanrıçalar yıldızlarla özdeşleştirilmeye başlanıyor. Böylece yıldızları gözlemlemek Sümerler için bir tür ibadet desek yeridir. Gözlemlerini tabletlere not eden Sümerler günümüze kadar taşınmasını sağlıyor. Sümerler’in gökyüzüne bakarak gelecek tahminleri yapmaya başladığı ve bir burç sistemi geliştirdiği söyleniyor.

Güncel astrolojinin temelini oluşturanlarsa Kaldeliler. Güneşin de diğer gezegenler ve ay gibi bir eksende döndüğünü fark eden Kaldeliler -Sümer zodyağında 18 olan (Venüs’ün döngüsü aşağı yukarı 18 ay sürüyor)- burç sayısını 12’ye indirdi. 12 zodyak işaretini yani her burcu 30’ar derecelik açılarla böldü. Kaldeliler bu yeni zodyaktaki yıldızlara yeni isimler verdiler ve bugün kullanılan burç sistemi ortaya çıktı. Kalde astrolojisi bugünkü Yunan ve Roma astrolojisinin de kökeni kabul ediliyor.

Burçlar-hayatımızı-nasıl-etkiler

Burçlar Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Burçlar Samanyolu galaksisi içinde dairesel takım yıldızlarından oluşur ve bu takım yıldızlarının kendine özgü bir takım enerjisi vardır.  Sisteminizde içinde bulunduğu evren güçlü bir enerji sistemi ile çevrilidir ve bu enerji sisteminin yaydığı kozmik ışınlar, o burca sahip olan insanları etkiler. Yani insan doğduğunda dünya, hangi burç sisteminin etkisinde ise, o yıldız takımının yaydığı kozmik dalgalara maruz kalmaktadır. Hatta yıldız etkileşimleri nedeni ile insan beyni ile etkileşime giren ışınlar çok yoğun olduğunda, bünyeye zarar verebilmektedir. Aynı zamanda daha ileriki yaşlarda gezegenlerin ve takım yıldızlarının hareketleri doğrultusunda, hangi takım yıldızının parçası isek onun hareketleri esnasında ruh halimiz değişiklik gösterebilmektedir. Bazı astrologların dediğine göre, gruplara ayrılan burçların, hangi grubunda olduysak, o elemente karşı bir ilgi olduğu yönünde. Yani ateş, su, toprak ve hava grubundan hangisine aitseniz, o elemente bir yakınlığınız olduğunu ve o elementin sizi rahatlattığını söylerler. Burç yorumları bu takım yıldızlarının ve gezegenlerin hareketlerine göre yapılır. Her yerde günlük burç yorumlarını bulabilirsiniz, bunlara pek itibar etmeyin deriz. Aylık olarak yayınlanan ve sitemizde de aylık olarak var olan burç yorumlarının doğruluğu daha kesindir. Çünkü gezegenler ve takım yıldızları günlük olarak değil, aylık olarak gözlemlenen sonuçlar neticesinde insanlar üzerindeki etkileri bulunur.